Zoeken in deze blog

Omschrijving projectplan

Met Culturele Hoofdstad 2018 is er een prachtige kans ontstaan om een podium te bieden aan alle groepen amateurkunstenaars die met passie werken maar geen gelegenheid hebben om hun werk aan een groter publiek te laten zien.

Ons initiatief wil dit graag bewerkstelligen. Om een herkenbaar geheel te maken passend bij onze provincie Friesland willen we amateurkunstenaars uitnodigen om met het thema HORIZON en AARDE een creatieve bijdrage te leveren. Bezoekers aan CH2018 kunnen dan door heel de provincie ruimtes bezoeken waar deze kunst te zien is.
Wie zijn wij
De initiatiefnemers van dit project bestaat uit vier amateurschilders incl. een coƶrdinator van Atelier de Futur uit de Vosseparkwijk in Leeuwarden.

Werkwijze
Groepen amateurkunstenaars in Friesland worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een tentoonstelling verspreidt over de provincie. Ook individuele kunstenaars kunnen, zich groeperen en eventueel gezamenlijk, een bijdrage leveren.

De werken zijn zeer verschillend maar verbonden door het thema Horizon en voor 3D-kunstenaars is dat verruimd met de aanduiding Aarde.

De samenhang in het thema van alle getoonde schilderwerken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte en met verschillende kwaliteit werken laten zien. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars.

De deelnemers aan de tentoonstelling in het kader van CH2018 bestaat uit:
Groepen van Amateurschilders, tekenaars en grafici met als thema: Horizon.
In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen. Het levert inspiratie op voor kunstenaars.

Groepen van Amateurbeeldhouwers, 3D’ers en keramisten met als thema: Aarde (in de ruimste zin van het woord) Dit werk wordt gepresenteerd onder de schilderijen.

Individuele amateurkunstenaars die zich willen opgeven kunnen aansluiten bij een bestaande amateurclub of -groep. De groep bepaald zelf over een eventueel lidmaatschap voor individuele kunstenaars.

Uitvoering http://horizonch18.blogspot.nl/p/uitvoering.html
Samenwerking Kunstenaars en amateurkunstenaars http://horizonch18.blogspot.nl/p/samenwerking-kunstenaars-en.html
Werkgroepleden http://horizonch18.blogspot.nl/p/annekevissercontactpersoonbegeleider.html

Aanmeldformulier Amateurtentoonstelling De horizon van Friesland
http://horizonch18.blogspot.nl/p/aanmeldformulier-amateurtentoonstelling.html