Zoeken in deze blog

Aanmeldformulier Amateurtentoonstelling De horizon van Friesland

Naam amateurgroep
Naam……………………………………………………………………...
Adres….…………………………………………………………………...
telefoon/mobiel……………………………………………………………
E-mailadres……………………………………………………………….
website. Blog, facebook………………………………………………….

Contactpersoon amateurgroep
Naam……………………………………………………………………….
Telefoon/ mobiel……………………………………………………………
mailadres…………………………………………………………………...

Gegevens van de expositieruimte
Naam van de ruimte ( eventueel)………………………………………..
Adres……………………………………………………………………….
Plaats……………………………………………………………………….
Data expositie……………………………………………………………..
Van……… tot………...

Deelnemers  ( aankruisen en  aantal deelnemers aangeven)
0 schilders                            0 aantal    deelnemers      
0 tekenaars                                                                     
0 grafici                                0
0 beeldhouwers                   0
0 keramisten                        0
0 3 D’ers                              0

0 Ja, wij geven ons op voor een juryrapport voor de “Best of show”* beoordeeld door    Kunstacademie  Friesland o.l.v. Doet Boersma.*

0  Nee, wij doen niet mee aan de beoordeling voor de “Best of show”

0 Wij laten een beoordeling “Best of show” uitvoeren door een zelfgekozen kunstenaars

* De financiële bijdrage per groep aan de “Best of show” (door Doet Boersma) a €1,00 p.p. kunt u storten op rekeningnummer NL88RABO0115265996 t.n.v. S. Meijers. Onder vermelding van Culturele hoofdstad LF 2018

U kunt het aanmeldformulier (kopiëren en plakken in de mail en) sturen naar  Ineke Meijers, projectcoördinator  horizonch18@gmail.com

De door u gegeven informatie wordt vermeld op de verschillende websites ( zie pagina 3).

 Terug naar homepage
http://horizonch18.blogspot.nl/