Zoeken in deze blog

Samenwerking Kunstenaars en amateurkunstenaars

Doet Boersma, directeur van Kunstacademie Friesland heeft meegedacht over het basisidee van deze breed gedragen tentoonstelling. Zij is door ons benaderd voor advies en samenwerking. Hierdoor ontstond het idee voor een “best of show”: een juryrapport van het meest inspirerende amateurkunstwerk op schilder- teken- beeldhouw- 3D- of keramisch gebied. De jury bestaat uit 2 of 3 kunstenaars o.l.v. Doet Boersma. In elke ruimte wordt een “best of show” gekozen en hangt er een juryrapport met motivatie bij het betreffende werk. Op deze manier vindt er samenwerking plaats tussen professionele kunstenaars en amateurkunstenaars.

 In elke ruimte hangt een juryrapport met motivatie bij het betreffende werk.  Deelnemers hieraan betalen een kleine bijdrage van €1,00 per persoon voor een attentie aan de juryleden. Een eventuele reiskostenvergoeding wordt per locatie door de deelnemers geregeld. 

 Uiteraard is iedere groep vrij om zich op te geven voor deze “best of show”. Een groep kan ook besluiten om een dergelijke beoordeling door een zelf gekozen professionele kunstenaar te laten uitvoeren

 Ook met andere initiatieven kan zo mogelijk samenwerking plaats vinden zowel provinciaal als internationaal. Dit is mede afhankelijk van de amateurkunstenaars zelf.
 
Terug naar homepage